Slatang Chroom

Slatang ten behoeve van een buffet.